Brdovec


Zagreb, Croatia


Urban


Visit official website

If Brdovec has good results as an ETU Flagship Case, our model will be easy to replicate in other municipalities in Croatia, ensuring the access to clean energy without leaving anyone behind.

Brdovec is a municipality in Zagreb county, measuring 37.6 km2 – the county’s largest municipality. The municipality’s total energy consumption is roughly 90,000 MWh, with buildings consuming 78% of this total. Buildings account for 71% of Brdovec’s Co2 emissions, followed by transport (27%), and public lighting (2%). In terms of its ongoing involvement in the energy transition, the municipality of Brdovec has been part of the Covenant of Mayors since 2011, and in 2013 they developed a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP), thus voluntarily committing to face the impacts of climate change through its energy production and consumption.

Općina Brdovec nalazi se u zagrebačkoj županiji. Površina općine Brdovec iznosi 37,6 km2 te je po površini najveća općina u zagrebačkoj županiji. Prema dostupnim podacima iz Akcijskog plana energetski održivog razvitka Općine Brdovec (dalje u tekstu: SEAP) ukupna energetska potrošnja na području općine iznosi oko 90 tisuća MWh, od čega sektor zgradarstva ima udio od 78% u ukupnoj energetskoj potrošnji. U ukupnim emisijama CO2 na području općine Brdovec, sektor zgradarstva sudjeluje s udjelom od 71%, a slijedi ga sektor prometa sa udjelom od 27%, dok je udio javne rasvjete u ukupnim emisijama CO2 gotovo zanemariv (svega 2% ukupnih emisija).

Općina Brdovec je još davne 2011. godine pristupila Sporazumu gradonačelnika. Sporazum gradonačelnika pokrenut je 2008. u Europi s namjerom okupljanja lokalnih tijela vlasti koja su se dobrovoljno posvetila ostvarivanju klimatskih i energetskih ciljeva Europske unije.
U okviru Sporazuma gradonačelnik, 2013. godine Općina Brdovec izradila je strateški dokument za poboljšanje energetske politike na području općine – SEAP čime je započela energetsku tranziciju.

Brdovec is a municipality in Zagreb county, measuring 37.6 km2 – the county’s largest municipality. The municipality’s total energy consumption is roughly 90,000 MWh, with buildings consuming 78% of this total. Buildings account for 71% of Brdovec’s Co2 emissions, followed by transport (27%), and public lighting (2%). In terms of its ongoing involvement in the energy transition, the municipality of Brdovec has been part of the Covenant of Mayors since 2011, and in 2013 they developed a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP), thus voluntarily committing to face the impacts of climate change through its energy production and consumption.

Općina Brdovec nalazi se u zagrebačkoj županiji. Površina općine Brdovec iznosi 37,6 km2 te je po površini najveća općina u zagrebačkoj županiji. Prema dostupnim podacima iz Akcijskog plana energetski održivog razvitka Općine Brdovec (dalje u tekstu: SEAP) ukupna energetska potrošnja na području općine iznosi oko 90 tisuća MWh, od čega sektor zgradarstva ima udio od 78% u ukupnoj energetskoj potrošnji. U ukupnim emisijama CO2 na području općine Brdovec, sektor zgradarstva sudjeluje s udjelom od 71%, a slijedi ga sektor prometa sa udjelom od 27%, dok je udio javne rasvjete u ukupnim emisijama CO2 gotovo zanemariv (svega 2% ukupnih emisija).

Općina Brdovec je još davne 2011. godine pristupila Sporazumu gradonačelnika. Sporazum gradonačelnika pokrenut je 2008. u Europi s namjerom okupljanja lokalnih tijela vlasti koja su se dobrovoljno posvetila ostvarivanju klimatskih i energetskih ciljeva Europske unije.
U okviru Sporazuma gradonačelnik, 2013. godine Općina Brdovec izradila je strateški dokument za poboljšanje energetske politike na području općine – SEAP čime je započela energetsku tranziciju.

Goals as a Flagship Case

The municipality of Brdovec – as a signatory of the Covenant of Mayors – prepared a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP), specifying 23 measures for reducing CO2 emissions from buildings, transport, and public lighting by at least 21%, with 2009 as the baseline year. To achieve this objective, the municipality of Brdovec developed a project named ‘EP4GREENFUTURE’, to enhance the capacity of local governments to carry out renewable energy and energy efficiency activities.

Ciljevi kao vodeći slučaj

U SEAP-u je definirano ukupno 23 mjere iz područja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za sektore zgradarstvo, promet i javna rasvjeta kojima je moguće ostvariti smanjenje emisije CO2 za najmanje 21% u odnosu na emisije iz 2009. godine koja je uzeta kao referentna godina za koju su izrađene energetske analize i inventar emisija CO2 u okviru SEAP-a.
Za poboljšanje energetske politike na području općine Brdovec, pokrenut je projekt EP4GREENFUTURE s ciljem povećanja kapaciteta djelatnika Općine za provedbu projekata iz područja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

Goals as a Flagship Case

The municipality of Brdovec – as a signatory of the Covenant of Mayors – prepared a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP), specifying 23 measures for reducing CO2 emissions from buildings, transport, and public lighting by at least 21%, with 2009 as the baseline year. To achieve this objective, the municipality of Brdovec developed a project named ‘EP4GREENFUTURE’, to enhance the capacity of local governments to carry out renewable energy and energy efficiency activities.

Ciljevi kao vodeći slučaj

U SEAP-u je definirano ukupno 23 mjere iz područja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za sektore zgradarstvo, promet i javna rasvjeta kojima je moguće ostvariti smanjenje emisije CO2 za najmanje 21% u odnosu na emisije iz 2009. godine koja je uzeta kao referentna godina za koju su izrađene energetske analize i inventar emisija CO2 u okviru SEAP-a.

Za poboljšanje energetske politike na području općine Brdovec, pokrenut je projekt EP4GREENFUTURE s ciljem povećanja kapaciteta djelatnika Općine za provedbu projekata iz područja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

Brdovec in Numbers

11.134

Number of inhabitants

Solar energy

Main renewable energy source

90

Sunny days per year